Tim avslutar 2021 i rött på 8,7 miljarder. Den är uppdelad i två delar – ekonomi

Tim avslutar 2021 med en förlust på ”8,7 miljarder” efter att den lokala goodwillen skrivits ned med 4,1 miljarder euro och skrivits av med 3,8 miljarder euro av moderbolaget av uppskjutna skattefordringar.utdelningar till aktieägarna.
Styrelsen, som inte fattade beslut om Kkr utan skickade filen till rådgivare, godkände Tims nya affärsplan till 2024 som ”lanserar en omvandlingsväg baserad på skapandet av distinkta juridiska enheter, netco och servco (konsument, företag och Tim Brasilien), övervinna modellen för vertikal integration. Styrelsen som har gett VD Pietro Labriola mandat att utveckla det verkställande omorganisationsprojektet som ska lämnas in inom sexmånadersperioden. Med den nuvarande konfigurationen förväntar sig Tim ”lätt tillväxt i intäkter från tjänster och stabil EBITDA” under treårsperioden.
”Med det här nya upplägget kommer vi att vara bättre förberedda att svara på utmaningarna och ta tillvara på möjligheterna”, kommenterade VD Tim Pietro Labriola efter att styrelsen godkänt hans industriplan.

Reproduktion är reserverad © Copyright ANSA