S&P Ryssland nedgraderar betyget till Sd, välj standard – senaste timmen

(ANSA) – Rom, april 09 – Den långsiktiga ratingen av rysk skuld i utländsk valuta sänktes av S&P från CC till SD, d.v.s. som standard. Deprecieringen återspeglar dollarvärdet på euroobligationen i rubel som förfaller den 4 april. ”Vi förväntar oss inte att investerare ska kunna konvertera betalningar till rubel till dollar eller att regeringen konverterar rubel till dollar”, sa S&P. Detta eftersom kreditvärderingsinstitutet hoppas att ”sanktionerna mot Ryssland kommer att skärpas under de kommande veckorna, vilket kommer att påverka Rysslands vilja och förmåga att respektera villkoren för utländska värdepapper.” För att minska Rysslands långsiktiga värdering av utländsk valuta, håller S&P det lokala valutavärdet ’CC/C’. Efter beslutet från det amerikanska finansdepartementet att inte tillåta amerikanska banker att få tillgång till dollar som frysts av den ryska regeringen, tvingades Moskva att betala 594,8 miljoner kuponger för euroobligationen. Rysslands nästa steg är att provocera internationella finansinstitutioner att hantera och implementera avgiften på 649,2 miljoner dollar som ska betalas den 4 april. Det ursprungliga avtalet för obligationen föreskriver dock betalning i dollar, så att göra det i en annan valuta är ett pliktbrott och en underlåtenhet att uppfylla skyldigheter. Trots att tidsfristen har passerat har Ryssland fortfarande 30 dagar på sig att uppfylla sitt åtagande. (Hantera).

Reproduktion Tilldelad av © Copyright ANSA