Juventus reavinster, Figc-Covisoc-kort avslöjat: vi förklarar allt

Turin – Från dolt till offentligt på några minuter. Det papper som Juventus försvar begärde, det nu berömda memo 10940, är ​​nu i händerna på advokaterna: det är Cheneys sexsidiga svar på Covisoc-memorandumet daterat den 31 mars 2021, det senare ännu okänt och som nu är ett annat intressant fall. Men låt oss gå tillbaka till noteringen: det är ett brev från den federala åklagarmyndigheten med förklarande förtydliganden om kapitalvinster och definitionen av ”fantom” och ”system” där ordet Juventus aldrig nämns.