Skuldsanering för privatpersoner, hur det fungerar och vad det används till

Konkurslagen ger många möjligheter att tillåta detta Gäldenärer Att hantera skulder som blivit för betungande och omöjliga att betala tillbaka, varav vissa även riktar sig till privatpersoner. Bland dessa, Skuldsaneringett avtal som gör att du kan reglera skulder när det inte finns något annat sätt att göra det, även på relativt kort tid.

Av samma skäl är ett avtal om skuldsanering också lämpligt för borgenärer, eftersom det gör det möjligt för dem att få ut betalningen även i avsaknad av olika lösningar (till exempel om gäldenären inte har tillgångar som beslagtas). Här är bevis Skuldsanering för privatpersoner.

Vad är skuldsanering?

de Skuldsanering att det Särskilt avtal Villkoret mellan borgenären och gäldenären angående a Återhämtningsplan Vilket borde vara samtycke Av domstolen. Konkursbalken (och efterföljande uppdateringar) medför inga begränsningar för tidpunkten för efterlevnaden eller innehållet i avtalet, vilket därför kan ta formen av uppsägning, uppskjutning eller minskning av betalningar.

Det är faktiskt ett förfarande underlättande, riktad till dem som befinner sig i ett tillstånd av ekonomisk obalans. Som tidigare nämnts finns det ett specifikt förfarande för skuldsanering som riktar sig till vanliga medborgare som konsumenter, tack vare lagen om överskuldsättning (nr 3/2012).

Varför detta

Ett skuldsaneringsavtal gör att du kan hantera dina skulder, och komma överens om en hållbar återbetalningsplan enligt din ekonomiska situation, på ett enkelt och reducerat sätt. Det är därför ett oumbärligt förfarande när den privata gäldenären inte har några medel att fullgöra sina skulder som blivit mycket betungande.

Samtidigt utgör skuldsaneringsavtalet också en gudomlig lösning för dem som har det arv Han vill skydda den från angrepp från borgenärer. Den gäldenär som stipulerar ett avtal av detta slag är faktiskt. Förhindrar verkställande åtgärder några utmätning på sina tillgångar och undvika att likvidera sina tillgångar.

Se även  Är det nya Bandona? Nej, det är en Toyota Senta

Bland de förfaranden som föreskrivs i konkurslagen är detta alternativ inte det snabbaste, eftersom det också inkluderar ett rättsligt skede, men det har obestridliga fördelar för den privata gäldenären, som kan skydda sina tillgångar och frigöra sig från skulder utan underkastelse. Å andra sidan har borgenären fördelen att få kreditåterbetalning, om än på ett reducerat sätt, men under kortare och säkrare perioder jämfört med verkställighetsförfaranden.

Hur det fungerar

Skuldsanering är uppdelad i en Utomrättsligt stadiumEller det privata avtalet mellan gäldenären och borgenären, och i ett rättsligt skede för godkännande. Därför måste gäldenären, innan den når domstolen, upprätta ett avtalsförslag och överlämna det till borgenärerna.

Gäldenären ska försörja A advokat, som också kommer att överklaga avtalet till behörig domstol. Överklagandet bör redan innehålla ett utkast till återbetalningsplan, med föreslagna återbetalningsmetoder samt tidpunkt och dokumentation av gäldenärens ekonomiska situation.

För att lyckas krävs det faktiskt att gäldenären, trots den ekonomiska nackdel som han befinner sig i, kan bevisa att han kan betala tillbaka skulden på de angivna sätten. Det är i alla fall tillåtelseRedovisningsexpert Domstolen utser honom att verifiera avtalet och utveckla en betalningsplan och avvecklingsmetoder i enlighet med gäldenärens förmåga.

Ansökan som lämnas in till domstolen ska även innehålla den överenskommelse mellan parterna som är nödvändig för att förfarandet ska kunna genomföras, vilket Skatte- och redovisningshandlingar Användbart, typ Skatteintäkter, en förteckning över borgenärer, skatteskulder och bidrag. Det är då nödvändigt att avtalet undertecknas av åtminstone de företrädda borgenärerna 60 % av skulden.

Domstolen utvärderar sedan avtalets giltighet och, i avsaknad av invändningar, utfärdar sitt beslutsamtycke. Avtalet kan dock ändras genom samma förfarande, även vid ett senare tillfälle.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *