Sjukvårdskostnader med checkkontoinsättning, alla nyheter

Vad det egentligen handlar om är ett verktyg som vill minska skatteflykten och samtidigt möta medborgarna.

Ansa, Roma Ettore Vieri

Efter några månader borta från den offentliga arenan, ämnet Skatteåterbäring: Detta är ett verktyg som ska användas för att dra av läkemedel, analyser, behandlingar, besök, social- och hälsohjälp som kan ges till medborgarna och betala dem för egen räkning genom telematikverktyg som t.ex. Genomförande som var och en av oss äger smart telefon. Denna situation hänför sig inte enbart till ovanstående kostnader. Detsamma kommer att ske även för andra former av kostnader som måste ingå i bemyndigandelagen för att reformera beskattaett kritiskt ämne som regeringens uppmärksamhet är fokuserad på trots oro över kriget i Ukraina som har bromsat och översvämmat agendan för Mario Draghi och hans ministrar.

Sjukvårdskostnader, interventioner och fördelar

Ansa och Filippo Ateli

För närvarande kommer alla sjukvårdsutgifter att återföras direkt till medborgarens löpande konto (Såsom kontroller, professionella besök, hjälp och behandling eller medicinering) förutspått på ett helt spårbart sätt. Ett sätt som i M5:arnas intentioner borde utvidgas till andra typer av avdragsgilla kostnader. Huvudsyftet skulle vara att börja med le först Sociala och hälsokostnader. Först senare, vid positivt resultat, kan även andra avdragsgilla kostnader övervägas. Detta förutsätter att man hittar ytterligare medel: för närvarande finns det ingen nödvändig ekonomisk täckning, som bara kan sökas med nästa budgetmanöver.

Cashback, det är vad som förändras

(Pixabay)

VD:n gav grönt ljus till den byggnadsställning han begärde 5-stjärnigt rörelse. Regeln säkerställer att det sker en gradvis förändring av de offentliga finanserna: en förskjutning som utan extra kostnader påverkar den rabatt som anges i 15 § Unified Income Tax Law (Al-Taweer). Dessa kostnader inkluderar även de som är relaterade till sjukvårdskostnader om de är relaterade till direkta köp av varor och tjänster som ska utföras med applikationer på mobiltelefoner. Femstjärnerörelsen var glada över att gå med på den metod de hade satt och sa genom en av dess representanter att ”systemet Skatteåterbäring Som vi har föreslagit: regeringen har accepterat lagens anda och logik genom direkt utbetalning av ”rabatter”, och det finns ett förbättringsförslag från Leu som vi inte lägger några hinder för.”

Se även  Italienska börsen, kommenterar dagens session (28 september 2022)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *