Således varnade revisorn regeringar – Corriere.it

Det politiska spelet

Hur detta blev möjligt idag är inte längre en fråga bara för byråkratin. Det är ett politiskt problem, på tröskeln till den svåraste budgetlagen på senare år. Inom finansministeriets struktur började vi misstänka att en process pågick, genom att dra nytta av bonuskostnader, för att avskeda statsrevisor Biagio Mazzotta och försvaga hans vetorätt inför eventuella riskfyllda drag i budgetlagen. En observatör påpekar: ”Den första är nej till en icke avslöjad åtgärd, beslutad i ljuset av valet till Europaparlamentet. De kommer att säga att det var Mazzotta som lät Superbonus-katastrofen passera.” Men är det så? En rekonstruktion av dokumentation mellan bostadsbidragets start i mitten av 2020 och förra året visar på en mer komplex verklighet och en generell bräcklighet i förvaltningarna. Tekniska rapporter om effekterna av åtgärderna enligt förordningen kommer från Finansdepartementet, baserade på uppgifter från Skatteverket och Energimyndigheten Enea.

Uppskattningar som inte har uppskattats

Det verkar som att något gick fel här. Till exempel finns den tekniska rapporten om åtgärden i slutet av 2020 som förlänger bonusar till 2022 i budgetlagen då: den tar hänsyn till 200 miljoner extra skulder 2022 och 2 miljarder dollar i år. Massiv underskattning. När det gäller resten av kriterierna angavs de i den tekniska rapporten från maj 2020-dekretet, som ger grönt ljus för superbonusar: ”Uppskattningarna görs genom att tillämpa en metod som liknar den som används i befintliga avdrag”, vilket innebär mellan 35 % och 65 % i kraft fram till dess. I huvudsak verkar statskassan ha gjort en linjär prognos över kostnaderna för miljöbonusen på 65 %. Istället var kostnadsutvecklingen dramatisk, driven av det faktum att husägaren inte betalade något och kunde använda hela sitt skatteavdrag som konvertibel valuta. Det återstår att se om Mazzotta förkastar tekniska rapporteringsuppskattningar och vägrar att godkänna bonusar på grund av bristande täckning.

Se även  Det kostar bara 15 tusen euro
Maeve motsägelser

Det är här MEF:s motsägelser kommer fram: det är tydligt att redovisningskontoret aldrig hade tillgång till de modeller som användes av finansministeriet för sina uppskattningar, så det kunde bara ta dem bokstavligt. Kanske var minister Roberto Gualtieris uppgift vid den tiden att få strukturerna att fungera tillsammans. En granskning av dokumenten avslöjar förvisso hur politiker från början, från mitten av 2020, visste att scenariot som sedan förverkligades 2023 var högst troligt: ​​den europeiska statistikbyrån Eurostat tvingade Italien att vara transparent och korrekt (i mycket) om hur mycket ökade det underskottet från 2020. Till 2022 på grund av husbonusar.

Mazzottas åsikter (som inte aktades).

Mazzotta varnade dem omedelbart för att detta skulle hända eftersom skattelättnaderna förvandlades till obegränsade skattepengar. Han hade redan gjort det när han översatte superbonusdekretet till lag i juli 2020, och föreställde sig risken för en omedelbar påverkan på underskottet; Men hans ”avvikande åsikter” om paragraferna 119.93 och 121.42 i lagen hördes inte. Han gjorde det också med två memorandum daterade december 2021 och oktober 2022 till Mario Draghi-regeringen och med en ”åsikt mot” (som inte hördes) om den alltmer extrema friheten att göra skattelättnader överförbara och exploaterbara som beviljades i den första budgetlagen av republiken. Georgiens regering Meloni. Uppmjukningen av reglerna härrör delvis från en förklaring från Skatteverket den 25 augusti 2022. ”Kritiska frågor, särskilt i relation till nettoskulden för 2023”, förväntar sig riksdagens redovisningskontor. vi är här.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *