Rök i bilen, den nya stressen: Det kan du inte längre

Ingen rökning – solomotori.it

Ett rökförbud infördes i Italien 2005 genom lag nr. 3/2003 i syfte att skydda icke-rökares hälsa och minska tobaksskadorna.

Lagen införde ett förbud mot rökning i allmänhet publika platser, inklusive restauranger, barer, kontor, kollektivtrafik och arbetsplatser. Denna lag ledde till en rad förändringar i beteendet hos rökare och företag. Många restauranger och barer har etablerats Hon är den utpekade för utomhusrökare, medan andra bestämde sig för att helt förbjuda rökning på sina arbetsplatser. Denna lag hade också en positiv inverkan på hälsan hos arbetare, som utsattes för mindre rök på arbetsplatsen.

Men trots att rökning är förbjudet i Italien är tobakskonsumtion fortfarande en stor utmaning för folkhälsan. Enligt National Institute of Statistics, den 19 % Av den italienska befolkningen röker, vilket placerar dem långt över det europeiska genomsnittet. Många rökare fortsätter också att röka på offentliga platser, i strid med lagen.

För att komma till rätta med detta problem försöker italienska myndigheter att stärka tillämpningen av rökförbudet. Till exempel lanserade hälsoministeriet en informationskampanj för att öka medvetenheten om farorna med rökning och behovet av att följa rökförbudet. Dessutom utdömdes hårdare straff för dem som bröt mot lagen.

Men har rökförbudet utökats i din bil eller någon annans bil?

Att förbjuda rökning i bilar är ett ämne som ligger italienarna väldigt varmt om hjärtat eftersom många förknippar detta förbud med blotta förlusten av begreppet frihet. Det finns faktiskt inget riktigt förbud mot att använda cigaretter i din bil, utan bara några determinanter.

Ingen rökning i bilen i närvaro av en minderårig – solomotori.it

Lagdekret nr 6 från januari 2016 fastställde förbudet mot rökning inne i fordonet i närvaro av Palatset Han är 18 år och gravid kvinna. Detta förbud genomfördes för att skydda minderåriga och ofödda barn från skador som orsakas av passiv rökning, vilket kan orsaka allvarliga hälsoproblem, såsom astma och luftvägssjukdomar.

Se även  Anksyndrom: Vad består det utbredda fenomenet av som drabbar allt fler unga?

Lagen föreskriver Påföljder För dem som bryter mot förbudet kan de betala böter på Rs 27,50 euro till 275 euro Vid mindre och en ökning med upp till 500 euro I händelse av att de är under tolv år eller i närvaro av en gravid kvinna. Dessutom anger lagen att förarna ansvarar för att förbudet upprätthålls i sina fordon.

Denna lag har haft en positiv inverkan på barns hälsa i Italien, eftersom den har minskat barns exponering för passiv rökning inne i bilen. Dessutom har det ökat medvetenheten om behovet av att skydda barn från de skador som rökning orsakar. Sammanfattningsvis är ett förbud mot rökning inne i bilen i närvaro av minderåriga ett viktigt steg framåt för att skydda folkhälsan i Italien. Det är dock nödvändigt att fortsätta att öka medvetenheten om behovet av att respektera denna lag och att skydda minderåriga från skador orsakade av passiv rökning.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *