Republic Square Fountain: Ljus- och vattenspelen är tillbaka

Det extraordinära underhålls- och ombyggnadsarbetet inleddes i måndags Piazza della Republica fontän. Interventionen kommer att starta om systemet och skapa en naturskön effekt inspirerad av lösningen som antogs på 1960-talet.

De hydrauliska anslutningarna av det tekniska utrymmet och de inuti tanken kommer att rekonstrueras helt: de befintliga järnrören kommer att ersättas av rostfria stålrör. För att säkerställa korrekt prestanda och livslängd för hela systemet över tid kommer även beslag, ventiler, flänsar och filter att bytas ut. Fyra nya växelriktare kommer att driva pumparna som ersattes 2020, som kommer att återanvändas och uppgraderas.

Efter byte av rören kommer botten av tanken att återställas, rengöras och vattentätas.
Det befintliga elsystemet kommer att utökas genom installation av nya elektroniskt hanterade paneler som kommer att möjliggöra detta Kolla in olika färgeffekter Som Vattenspel. En ny enhet som kommer att rapportera fel och låta dig ingripa på distans.

Ett cirkulärt vattenrör kommer att installeras inuti tanken med 140 munstycken, riktad inåt. Istället kommer det att finnas åtta munstycken placerade i den centrala delen, och ytterligare en kommer att läggas till den, idealiskt placerad i mitten. Det nya belysningssystemet kommer att bestå av 50 lågeffekt RGB trefärgade lysdioder, med en kropp i rostfritt stål. Insatsen kommer att kosta totalt 182 250 euro.