På Sports Anatomy Center här är labbet för att lära sig att ta hand om idrottare i en 360-graders vinkel

Centret ”Sports and Anatomy” för rehabiliteringsmedicin vid University of Pisa expanderar med Laboratory of Biomechanics and Sports Medicine, två specialiteter som är nödvändiga för att kunna ta fullt ansvar för idrottare och andra. Den nya byggnaden invigs fredagen den 10 juni, kl 17.00, med ingripanden från rektor Paulo Maria Mancarella, direktören för Marco Jessi Center, rektor för medicinskolan Ricardo Zucci och direktören för School of Medicine. Institutionen för bygg- och anläggningsteknik Maria Vittoria Salveti.

”Utveckling av centrets planering – säger professor Marco Jessi – är ett av de huvudmål vi satt upp oss sedan starten av projektet. Nya aktiviteter, nya siffror och nya vetenskapliga och specialiserade sektorer är nödvändiga för att nå högre mål inom området utbildning och forskning, för att nå alla yrkesverksamma inom detta område och studenter som förbereder sig för att komma in i en värld av ökad konkurrens om jobb.”

Idrotts- och anatomicentret etablerades 2018 med målet att vara ett öppet, multidisciplinärt laboratorium och en sann ”träningsplats” för studenter på examenskurser i sjukgymnastik och idrottsvetenskap, där många discipliner kan ses och tillämpas. Ämnen som behandlas under föreläsningarna. Faktum är att det finns många studenter från universitetet i Pisa och andra italienska och utländska universitet som genomför de systematiska och extra-läroplaner eller examensarbeten eller som deltar i dem som akademiker.

”Med de två nya systemen kommer fler studenter att vara intresserade av att gå på centret för att öka sin utbildningsbakgrund och även förbättra sin expertis inom forskningsområdet – betonade universitetet – bara för att ge några exempel, doktorander från School of Sports Medicine och fysisk träning kommer att kunna hitta en särskilt lämplig träningsmiljö, medan studenterna kommer att vara Ingenjörer som kan ägna sig åt studier av rörelseanalys, hantering och förståelse av de fysiologiska och patologiska aspekterna av patienten/idrottaren.”

Se även  Diabetes, är nya mediciner också effektiva för Lada-typ?

Biomekaniklaboratoriet, som etablerats i samarbete med Institutionen för bygg- och anläggningsteknik, är utrustat med högprecisionsteknologi och bland dess primära intressen är analys av rörelse genom det elektroniska-optiska systemet VICON, med kraftplattformar och en IMU.

Tack vare idrottsmedicin har centret ”Sports and Anatomy” blivit en del av ”högkvarterets” strukturer (som de vid Bisan University Hospital) där specialister inom idrottsmedicin och träningsfysiker kommer att kunna skaffa sig erfarenhet inom denna specialiserade sektor och fördjupa sig de olika aspekterna som kretsar kring idrottaren, från Imaging till rehabilitering, från re-sport till studiet av biomekanisk dynamik. Detta kommer att tillåta dem att gå längre än sin fysiska aktivitetscertifiering och komma närmare andra specialiserade färdigheter som behövs för att bli en kvalitetsprofessionell inom denna sektor.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *