Nytt hopp för patienterna

Parkinsons sjukdom är en neurodegenerativ sjukdom som påverkar nervsystemet och leder till rörelsesymptom som skakningar, muskelstelhet och svårigheter att röra sig. Ny forskning utförd av det katolska universitetet och Gemelli Polyclinic i Rom visade dock att intensiv och regelbunden träning kan ha en betydande effekt för att sakta ner sjukdomsförloppet och skydda hjärnan. Dessa fynd, publicerade i tidskriften Science Advances, öppnar nya vägar för en icke-farmakologisk behandling av Parkinsons sjukdom.

Figur 1 – Parkinsons sjukdom och fysisk kondition: Hur träning kan förbättra livskvaliteten

Träningens roll för att motverka neurologiska skador

Studien, utförd av experterna, i samarbete med San Raffaele Telematics University i Rom och University of Milano, involverade möss med Parkinsons sjukdom. Under experimentet tränades råttor dagligen på ett löpband under en månad. Resultaten visade att träning ledde till en ökning av produktionen av ett protein som kallas hjärnhärledd neurotrofisk faktor (BDNF), vilket är avgörande för nervcellers överlevnad.

Förekomsten av BDNF i hjärnan hos möss med Parkinsons sjukdom har visat sig vara direkt kopplad till minskad skada på neuroner. BDNF spelar en stor roll för att se till att fysisk aktivitet har en positiv inverkan på både hjärnan och beteendet. Forskare har noterat en minskning av närvaron av ett protein som kallas alfa-synuklein, som är associerat med degenerering av neuroner i vissa delar av hjärnan under Parkinsons sjukdom. Träning har visat sig skydda hjärnan, vilket gör att nervceller kan fortsätta att fungera trots sjukdom. Dessutom observerades att råttor som genomgick intensiv träning behöll sin motoriska kontroll och synförmåga intakt.

Han är Parkinsons

Parkinsons sjukdom är en kronisk neurodegenerativ sjukdom som påverkar nervsystemet och orsakar motoriska och icke-motoriska symtom. I detta tillstånd producerar neuroner i den del av hjärnan som kallas substantia nigra mindre dopamin, en signalsubstans som är nödvändig för att kontrollera rörelser. Som ett resultat uppstår symtom som skakningar, muskelstelhet, långsamma rörelser och balansproblem.

Se även  Höftproblem och ultraljudsvägledd infiltration hjälper

Den exakta orsaken till Parkinsons sjukdom är ännu inte känd, men en kombination av genetiska och miljömässiga faktorer tros bidra till utvecklingen av sjukdomen. Diagnos ställs främst genom att observera symtom och bedöma respons på mediciner som ökar dopaminnivåerna i hjärnan.

Långtidseffekter av träning vid Parkinsons sjukdom

En av de mest intressanta aspekterna av studien är att träningens gynnsamma effekter på rörelsekontrollen bibehölls även efter att träningen avslutats. Detta innebär att träning i de tidiga stadierna av Parkinsons sjukdom kan ha långvariga effekter och hjälpa till att bromsa nedgången i motoriska funktioner. Detta tyder på att träning inte bara hjälper till att upprätthålla kognitiv och motorisk funktion, utan det kan också positivt påverka sjukdomsutvecklingen över tid.

Nya perspektiv för behandling och hantering av Parkinsons sjukdom tack vare fysisk träning

Resultaten av denna forskning öppnar nya vägar för hantering och behandling av Parkinsons sjukdom. Ett icke-farmakologiskt tillvägagångssätt baserat på träning kan anses vara ett viktigt komplement till konventionella terapier. Att införliva ett övervakat, personligt träningsprogram kan bidra till att förbättra Parkinsonspatienters livskvalitet, vilket ger dem ett naturligt och effektivt sätt att bevara hjärnans funktion och rörelse.

Slutsatser

Sammanfattningsvis har intensiv och regelbunden fysisk träning bekräftats som en viktig allierad i kampen mot Parkinsons sjukdom. Resultaten av studien visar hur fysisk aktivitet kan skydda hjärnan, bromsa sjukdomsförloppet och bevara motoriska och kognitiva funktioner. Dessa fynd ger nya perspektiv för behandling och hantering av Parkinsons sjukdom, vilket banar väg för integrerade terapier som kombinerar medicinering och personliga träningsprogram.

källor

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *