”Lite förebyggande och mycket medicin, vi behöver en kulturell revolution.”

”Varje år dör 180 000 människor i Italien. Det finns ett behov av en stor kulturrevolution som sätter förebyggande i centrum och som också kräver politisk vilja. På så sätt kommer National Health Service inte längre att spendera 3,5 miljarder på mediciner per år utan mycket mindre än kan användas för att förbättra andra brådskande saker.” Mycket som en lång väntan på tjänster och tjänster.”

Det finns också, enligt farmakologen, ett överskott av recept: ”Många äldre använder också 15 mediciner samtidigt, men ingen har någonsin bevisat om 15 verkligen är bättre än 10. Vad vi vet är att det finns många fler interaktioner.” Bland mediciner kan det i slutändan finnas många biverkningar. Ännu allvarligare är fallet med kvinnor som är ”dömda” att använda droger som testas på vuxna män. De första kliniska studierna görs på män endast under de två första åren.I den tredje fasen ingår endast kvinnor, men det räcker inte för att avgöra om läkemedlet är mer effektivt på män eller kvinnor. Det måste finnas två distinkta protokoll eftersom både symtomen, återfallen och resultatet av samma sjukdom är olika. ”Det är olika mellan män och kvinnor men detta har större kostnader. Vi fördömer att halva världen inte har de lämpliga medicinerna och kvinnor, är som vi vet mer mottagliga för biverkningar.”

Se även  "Stekt mat är bra för din hälsa." Det gröna ljuset från nutritionister får dem med sötsuget att le

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *