Italian Spirit – ilGiornale.it

Jag säger omedelbart att det bara är rätt att acceptera en kompromiss med Ryssland om Ukraina övertalas att stoppa någon prisjakt på Putinianerna från att sätta mig i hårkorset. Jag är övertygad om att leveransen av vapen till Zhelensky och hans män är berättigad och fortfarande är möjlig, för att inte blanda ihop en rättvis fred med Kievs kapitulation. Trots de negativa konsekvenserna för vårt land, tror jag fortfarande att sanktionerna mot Moskva är lämpliga och att splittringar och utbrytning (se Orban) kommer att göra mycket skada för unionen. Med det sagt: då?

Här, med utgångspunkt från Ukrainas allierade, bör vi alla fokusera på det ”senare”, förutom att bara vara intresserade av den dagliga listan över stridsspetsar som skickas till fronten och deras räckvidd. Utöver det faktum att en av de två styrkorna kastades för långt bort, om du vill vara realistisk, är nu gränsen mellan det legitima Ukraina och den del av Ukraina som tvångsstals av ryssarna mycket tydlig: Putin är osannolik. att återkalla. Därifrån var det mycket svårt för Zhelensky att återta territorier som förlorats på militär nivå. Så även om det alltid finns hopp om att ukrainarna kommer att reagera, kommer det under de kommande veckorna – eller månaderna – att finnas nya sorger, nya tragedier utan något slut på båda sidor.

Tack vare initiativet från Silvio Berlusconi, USA:s och Rysslands ledare, för exakt tjugo år sedan i denna situation av maktlöshet och dramatik, måste vi gå tillbaka till ”själen” i Protica de Marin. George W. Bush och Vladimir Putin, skakar hand. Det talas om ”andan” hos Prodica de Marin, men i verkligheten är det den italienska andan att initiativet på Gavins tid passar precis in i leden av Belbases bästa ledare. ”Atlantis” har alltid haft fred i internationella kriser sedan andra världskrigets slut. Jag talar om Giorgio La Pierre som Aldo Moro och Giulio Andreotti som Pettino Croxi. Det är ett fast och lojalt förhållningssätt till våra internationella allierade, Nato, som alltid tar hänsyn till den tacksamhet vi är skyldiga USA, men som samtidigt inte ger upp det – just den lojalitet vi alltid måste upprätthålla. De som delar våra demokratiska värderingar – att göra allt för att bevara eller återvinna fred.

Se även  Ciro Grillos mamma i rätten: "Jag hörde ingenting" - Certecn ...

Detta är ett kännetecken för italiensk diplomati som har mognat längs gränslinjen mellan väst och öst, norr och söder, vilket måste värderas. Dessutom för att det är vårt lands natur att vara en bro som förenar olika människor. Berlusconi gjorde det och överträffade sig själv. Idag finns det tyvärr inga värdiga ledare för det: två eller tre ”samtal” mellan Kreml, Bundeskensler och Elysee kan inte hålla Zhelensky och Putin sittande mitt emot varandra; Parodierna på fredsresor i Moskva är ännu värre. Den här typen av aktiviteter kräver i själva verket starka internationella relationer och förmågan att vinna båda sidors förtroende. Tyvärr är detta en brist som vi upplever idag i och utanför Italien. Titta på språket som används av huvudpersonerna i denna kris och fokusera mer på mediaeffekterna än resultaten. Detta betyder dock inte att vi ska överge dessa ansträngningar för fred. Och låt oss inse det, ledare, verkliga sådana, är alltid i kris.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.