Här är alla nyheter som kommer från januari 2023

Medan manövern godkändes i senaten, där 21 miljarder av 35 tilldelades för att motverka effekterna av stigande energipriser under de kommande tre månaderna, kommer en åtgärd i Millbrough-dekretet som avslutar vapenvilan som godkändes förra sommaren. Draghi-regeringen mellan leverantörer och kunder: Förlängningen till juni 2023 för att avbryta ensidiga ändringar av el- och gaskontrakt inkluderar inte förnyelse av utgångna kontrakt. Leverantörsföretagen kan därför ändra de allmänna villkoren för priset, endast med tre månaders varsel. Med förlusten av tusentals familjer kan priset på energi skjuta i höjden. Sådan är effekten av ett statsråds beslut som den 22 december upphävde ett antitrustmoratorium mot stora företag som levererar el och naturgas på den fria marknaden för omotiverade prishöjningar.

Uppdaterade priser för elräkningen för år 2023

Som Assoutenti har fördömt de senaste dagarna gäller beslutet för miljontals familjer som undertecknade leveransavtal till fasta priser mellan 2020 och 2021 och som nu är på väg mot sitt naturliga utgångsdatum och nu kan drabbas av en onormal höjning av tarifferna. ”Det här är samma företag som den 30 november 2022 inte har betalat skatt på ytterligare vinster, så mycket att, jämfört med de 10,9 miljarder euro i förväntade intäkter, uppskattar minister Giorgetti att endast 2,7 har betalats.” – Gröna Europas talesperson Angelo Bonelli. Däremot minskade kammaren antalet ämnen som den extraordinära skatten på mervinster gäller, och begränsade den till företag med minst 75 % av energiintäkterna, med mindre intäkter som uppskattas till cirka 18,2 miljoner euro. 2023.

Så långt, kort sagt, de dåliga nyheterna: Men vad gjorde regeringen härnäst för att minska kostnaderna för energi? Bland de åtgärder som planeras finns ett lyft för bonusen för el och gas med en höjning av Isee-tröskeln från 12 000 till 15 000 euro, skattelättnader för energiintensiva företag och en sänkning av mervärdesskatten från 22 % till 5 % för metan och fjärrvärme. Åtgärder som skulle bidra till en förlängning av nollavvecklingsperioden för systemavgifter på el och gas och sänkning av mervärdesskatten på gas med 5 %.

Se även  40 Cityscoot-anställda är oavlönade

Många av åtgärderna i budgetlagen är dock bara planerade eller förlängda till första kvartalet nästa år. En relativt mild vinter gynnar familjer, men att betala räkningarna till de som behöver det mest kommer att ta ut sin rätt efter vintern. Det finns dock goda nyheter.

Goda nyheter: Gaspriserna fortsätter att sjunka

Den här gången kommer en hand från marknaderna med fallet i priset på gas, som stängde på Amsterdam-marknaden på 81,3 euro per megawattimme, efter att det nått 76,2 euro som ett minimum. Det är det värde som den senare nådde för sista gången den 11 februari, då Rysslands attack mot Ukraina var det värsta scenariot, men det är fortfarande 12 % högre än förra januaris priser, och det var redan tidigare uppblåst p.g.a. ökad efterfrågan från Kina.

Spekulationerna stoppades inte längre av överenskommelsen om taket som nåddes inom EU den 19 december, utan av den gynnsamma trenden i klimatet som gjorde det möjligt att bevara och till och med öka de europeiska gasreserverna. Till detta kommer de starka vindarna, som ökar elproduktionen i vindkraftsparker belägna i norra Europa, vilket minskar förbrukningen av metan för produktion. Sedan fortsätter LNG-leveranserna, LNG, som tillsammans med flöden från Nordafrika och Mellanöstern gör att Europa klarar sig utan det ryska bidraget, tack vare den centrala position som nu intas av Italien som idag kan exportera nästan 1 4/ Vad du konsumera. Av den gas som importeras idag kommer mer än 0,65 TWh från Algeriet, 0,28 TWh från återförgasningsanläggningen i Kavarziri (Rovigo), 0,26 TWh från Azerbajdzjan och mer än 0,15 TWh från återförgasningsanläggningen i Livorno. Den kommer efter Libyen och Ryssland, med 0,11 TWh vardera, Nordeuropa med 0,1 TWh och återförgasningsanläggningen Panigaglia (La Spezia) med 0,06 TWh.

Se även  Ett avtal tecknades om att bygga en ny stadsdel i Milano

Ryssland lämnar tillbaka gas till Europa: Putin satsar på det

Nu kommer vi att fråga oss varför, om priset på gas sjunker på grund av både klimatet och den ekonomiska nedgången, är ökningar av fakturakostnaderna att vänta. Detta kan faktiskt tyckas vara en motsägelse med tanke på vad som har sagts hittills, men i och med januari 2023 kommer de nya priserna för Enhanced Protection Service att komma ut förutom prisjusteringarna för grossistmarknadsindexen (PUN för el och PSV för gas). ) som de flesta taxfreeerbjudanden är ”bundna”.

Speciellt när det gäller el förväntas en sänkning av priserna (cirka 25 %) för första kvartalet 2023 jämfört med de nuvarande mycket höga priserna på den skyddade marknaden med den senaste justeringen som gjordes i slutet av september, då internationella priser standarder har nått sin historiska topp. För gas, å andra sidan, kommer det att ske en ökning med 20 % och den kommer att gälla för förbrukning registrerad i december 2022 (den nya mekanismen, som infördes i oktober 2022, innebär att priset ska fastställas under följande månad och inte i förväg. ) och kan vara cirka 1,48 euro per kubikmeter.

”Beräkningsintervallet och den olika referensperioden är orsaken till förvirringen i tarifferna – förklarar chefen för Nomisma Energia Davide Tabarelli – för elräkningar, det gamla beräkningssystemet som fastställde tarifferna för varje kvartal i förväg, referenspriserna förblev de relativt låga priser för dessa dagar den första av 2023. Därför, om dessa dagar gaspriserna förblir runt 80 euro per MWh, kommer vi vid nästa beräkning i början av februari 2023 för januari 2023 räkningar att ha 30% minskningar.

Se även  Elbilar? För Toyota-chefen kommer de inte att styra framtiden

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *