Covid i händelse av en eskalering finns en plan att följa

Använda masker inomhus, arbeta hemma, minska gruppsammankomster, ventilera slutna miljöer, öka den fjärde dosen av Covid-vaccinet och ytterligare en dos för vissa riskgrupper. Det här är några av de åtgärder som hälsoministeriet angett, om den epidemiologiska situationen skulle förvärras, i publikationen med titeln ”Befintliga interventioner för att hantera cirkulationen av SARS-CoV-2 under vintersäsongen 2022-2023”. Dokumentet hänvisar till ingripanden i händelse av en förvärring av utvecklingen av Covid i Italien.

masker

Deras användning ”är effektivt för att minska överföringen av luftvägsvirus och i händelse av att en tydlig epidemiologisk försämring med allvarlig klinisk påverkan och/eller på utförandet av socialvårdstjänster kan dokumenteras, kan användningen av dem i slutna utrymmen indikeras, särskilt för skydd av personer som riskerar att drabbas av allvarlig sjukdom.” För tillfället i Italien är användningen av andningsskyddsutrustning obligatorisk för arbetare, användare och besökare på vårdinrättningar och vårdhem. Cirkuläret uppmanar också till att säkerställa ”lämplig inomhusventilation”.

Agilt arbete och montage

”I händelse av en möjlig betydande försämring av den epidemiologiska bilden, kan tillfälligt antagande av andra åtgärder, som att arbeta hemifrån eller begränsa storleken på händelser som involverar sammankomster, utvärderas.”

Svabbar och sekvensering

Förstärkning av övervakningssystem och ökad genomsekvensering för att upptäcka nya varianter av SarsCoV2-virus. Det rekommenderas starkt, åtminstone på sjukhus och akutmottagningar, att prover samlas in för molekylär testning, för att säkerställa ett minsta antal prover som ska profileras i varje område.”

Vacciner

Ministeriet rekommenderar vaccination mot Covid under vintersäsongen 2022-2023, med syftet att ”fortsätta att trygga äldre och utsatta som en prioritet, och att skydda dem från allvarliga sjukdomar och sjukhusvistelse.” Fjärde doser av bivalenta vacciner rekommenderas för högriskgrupper, och en ytterligare boosterdos med mRNA-vaccin i den bivalenta formuleringen rekommenderas för närvarande ”för följande populationer som redan har fått en andra boosterdos av monovalent mRNA-vaccin, minst en gång 120 dagar efter Samma infektion eller sedan senaste infektion: personer över 80 år, RSA-gäster, personer över 60 år som är försvagade.

Se även  Ett läkemedel mot blandningen tar 6 år av livet

Sjukhus

För vintern 2022-2023 är det ”viktigt att den regionala hälso- och sjukvården kontrollerar och vid behov höjer beredskapsläget för att hantera den eventuella ökningen av efterfrågan på assistans för SarsCoV2-fall”: kontroll av sängar i sjukhusvistelse och intensivvård; inköp av apparater, läkemedel och vacciner; Tillgång till utbildad hälso- och sjukvårdspersonal ”som kan stödja lokala avdelningar och tjänster i händelse av en ökning av fall som överskrider sjukvårdssystemens nuvarande kapacitet.”

Vård i hemmet

Klinisk hantering av covid-patienter möjliggör tidig hantering av infektion genom att minska överbelastningen på vårdinrättningar. Denna hantering har ”utvecklats över tiden, vilket återspeglar utvecklande kunskap om patogenes, symtom som presenteras av patienter, nya bevis för behandlingar och tillgängligheten av antivirala och monoklonala antikroppar.”

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *