Alla rabatter och när de förfaller

2022 års budgetlag har förlängts till och med den 31 december 2024 för de flesta erkända avdragen för kostnader som uppstått för energieffektiviseringsåtgärder i befintliga byggnader. Låt oss se vilka och vilka typer av jobb de har rätt till.

Verktyg, bifogat under namnet ekobonusbör delas in i 10 årliga delbetalningar av samma belopp Den är avsedd för alla skattskyldiga, bosatta och utländska, som äger den fastighet som är föremål för effektiviseringsingreppet eller som har annan verklig nyttjanderätt till den, samt de gemensamma verksamhetsenheter som bedrivs på de gemensamma gemensamma ytorna.

Procentsatserna går till rabatten 75 till 50 % Baserat på vissa faktorer: Låt oss se dem tillsammans.

70 och 75 % rabatt

Arbetsorganisatör med fakturering

De 75 % rabatt Den är avsedd för utgifter relaterade till energirehabiliteringsinsatser relaterade till de gemensamma utrymmena i bostadshus som syftar till att förbättra energiprestandan vinter och sommar. De totala utgifterna bör inte överstiga 40 tusen euro multiplicerat med antalet fastigheter som utgör byggnaden.


Läs också: Norma räddar filmen Infissi 2022: Vad är det och när gäller det


Rabatten går ner till 70 % För utgifter för energirehabiliteringsinsatser för gemensamma delar av bostadshus som påverkar byggnadsskalet med mer än 25 % av byggnadens totala spridningsyta.

65 % rabatt

faktureringskonto

De 65 % rabattÅ andra sidan är det upp till:

 • utgifter för att minska energibehovet för uppvärmning;
 • byte av vinterluftkonditioneringssystem med system utrustade med kondenserande pannor och samtidig justering av distributionssystemet;
 • Genomförande av ingrepp på befintliga byggnader, delar av befintliga byggnader eller fastighetsenheter, i förhållande till ogenomskinliga vertikala strukturer, ogenomskinliga horisontella strukturer (tak och golv), fönster inklusive ramar;
 • Installera solpaneler för att producera varmvatten för hushålls- eller industribruk och för att täcka varmvattenbehov i simbassänger, idrottsanläggningar, härbärgen, vårdhem, skolor och universitet;
 • byte av konventionella varmvattenberedare med värmepumpvattenberedare avsedda för hushållsvarmvattenproduktion;
 • Utgifter för inköp och installation av solskydd, inköp och installation av små delade generatorer för att ersätta befintliga system;
 • Insatser för att ersätta vinterluftkonditioneringssystem med system utrustade med kondenserande pannor, med en verkningsgrad som är minst lika med klass A och samtidig installation av avancerade termoregleringssystem, tillhörande klasserna V, VI eller VIII i Communications 2014 / C 207/ 02 från EU-kommissionen, eller med system utrustade med utrustning Hybrid, bestående av en värmepump kombinerad med en kondenserande panna, monterad på fabriken och uttryckligen designad av tillverkaren för att fungera med varandra eller för att täcka kostnaderna för inköp och installation av kondenserande varmluftsgeneratorer.
Se även  Frågeplattformen saknas

50% rabatt%

bild-geometri-objekt på arbetsplatsen-top view-byggnad-koncept-geometri-verktyg-vintage-ton-retro-filter-effekt-mjuk fokus-selektiv fokus

De 50% rabatt%Slutligen är det upp till följande insatser:

 • inköp och installation av fönster inklusive fixturer;
 • köp och installation av solskydd;
 • byte av vinterluftkonditioneringssystem med system utrustade med kondenserande pannor med en verkningsgrad som är minst lika med klass A för produkten enligt EU-förordningarna (ingripanden för att ersätta vinterluftkonditioneringssystem med system utrustade med kondenserande pannor med lägre effektivitet än rabatt till klass A är uteslutna);
 • Energieffektivitetsåtgärder relaterade till inköp och installation av vinterluftkonditioneringssystem med system utrustade med värmegeneratorer som körs på biobränslen, med ett maximalt belopp på 30 tusen euro.

Slutligen påminner vi om att den nya portalen är tillgänglig online från 1 april 2022 bonusfiscali.enea.it Var finns data om energieffektivitetsinsatser som kan dra nytta av skattesänkningar som överförs till ENEA, den nationella myndigheten för ny teknik, energi och hållbar ekonomisk utveckling.


Du kanske är intresserad av: Matchbonus 2022: Rabatter och hur de fungerar


Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *