System med fast procentsats, vid auktorisering av elektroniska fakturadata…

Fast taxasystem, elektroniska fakturabefogenheter med deklarationsdata. Skatteverkets bestämmelse den 17 oktober 2023 uppdaterar reglerna mot bakgrund av att skyldigheten utökas även för mindre momsnummer.

System med fast taxaaktivering Tillstånd för elektroniska faktureringstjänster Detta görs genom att referera till data skattedeklaration Från föregående år.

jag Skatteverkets bestämmelse daterad 17 oktober 2023 Uppdatera relaterade tekniska regler Bevilja tillstånd till mellanhänder Att använda elektroniska faktureringstjänster.

I avsaknad av momsdeklaration kommer momsdeklarationen att ligga till grund för att lämna in skattedeklarationen Feedback element nödvändig. En nyhet i samband med utvidgningen av skyldigheten för elektronisk fakturering även till enkla momsnummer, med en ny övergång förväntad från 1 januari 2024.

Fast procentsystem för delegering av deklarationsuppgifter till den elektroniska fakturan

D 1 januari 2024 Elektronisk faktura kommer att bli obligatorisk för alla momsnummer och Det återstående undantaget kommer att upphöra Förväntas från juli förra året för fasta priser med Inkomst eller ersättning på mindre än 25 000 €.

Mormor för vemSkatteverket En begäran att anpassa de tekniska specifikationerna för elektroniska faktureringstjänster och med Sparar 17 oktober 2023 Den första viktiga biten är på plats.

aktivering Delegering till medlaren För att använda elektroniska faktureringstjänster för innehavaren av ett momsnummer kan detta göras genom att i det elektroniska meddelande som ska skickas till verket anges att Stöduppgifter som ingår i skattedeklarationen Från föregående kalenderår.

I detalj kommer arbetare med fast lön som inte är skyldiga att lämna en momsdeklaration att kunna ange relevant information för att aktivera behörigheterna:

  • de Total bruttoinkomst Inkomst är föremål förAlternativ skatt Ingår i LM är en del av skattedeklarationen;
  • för motsvarande belopp Bruttoinkomst.
Se även  Om det inte längre är möjligt från den 31 mars 2022

På så sätt kan behörigheten för e-fakturan för momsinnehavare i fastprissystemet aktiveras elektroniskt och i ”realtid”, efter verifiering av de stödjande elementen som tillhandahålls.

Newness debuterar omedelbart och börjar därför publicering av Skatteverkets bestämmelse den 17 oktober 2023.

Revenue Agency – Tilldelas 17 oktober 2023
Nya metoder för att bevilja och annullera behörigheter för elektroniska faktureringstjänster

Auktorisering av fastpris elektroniska fakturor, utan skattedeklaration kan du gå via kontor eller portal ”Fakturor och avgifter”

Att delegera ämnen till de som inte gör det Ingen momsdeklaration eller inkomstdeklaration har lämnats Under det kalenderår som föregår det år då auktorisationen beviljats ​​eller återkallats får överföring ske genom att blanketten lämnas av innehavaren av skattenumret eller av den till vilken det särskilda tillståndet har beviljats, på följande sätt:

  • Genom funktionerna i portalen ”Faktura och avgifter”;
  • I Skatteverkets regionkontor;
  • Med PEC, till adressen [email protected]Med kopior av undertecknarnas identitetshandlingar till ombuden.

E-faktura för alla från och med 1 januari 2024

De nya metoderna för att bevilja tillstånd kommer med en klar fördröjning jämfört med tidsfristerna för att förlänga åtagandet Elektroniska fakturor.

Faktum är att vi vill påminna dig om att sedan den 1 juli 2022 har omfattningen av elektroniska fakturor obligatoriskt utökats till att omfatta momsinnehavare vars intäkter eller ersättning överstiger 25 000 € 2021.

Därför var innehavare av momsnummer tidigare undantagna enligt bestämmelsernaArtikel 1, punkt 3 i lagdekret nr 127/2015, det vill säga innehavare av ett momsnummer i premiesystemet, i schablonsystemet och amatöridrottsförbund, ideella föreningar och lokalföreningar som har utnyttjat den möjlighet som avses i artiklarna 1 och 2 i lagen av den 16 december 1991, n. 398, vid inkomst av näringsverksamhet som inte överstiger 65 000 €.

Se även  Subaru Impreza: den nya generationen debuterar

Skatteverket harmoniserar nu reglerna samtidigt som de tar hänsyn till ytterligare förändringar som väntas från nästa år.

Om Inkomst eller ersättning på mindre än 25 000 € Den elektroniska faktureringsskyldigheten kommer i själva verket att gälla från den 1 januari 2024 och i nuläget är det inte tal om ytterligare dispenser i horisonten.

Sedan går vi motGeneraliserad förlängning av den elektroniska fakturan Operativa och procedurmässiga förändringar förväntas därför från Skatteverket under de närmaste månaderna.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *