Skatteverket trycker på bedrägerikontroller på bonusar, konton…

Revenue Agency driver på för skattebetalarnas automatiska efterlevnad och ökar kontrollerna för bonus- och förfriskningsbedrägerier. Den fokuserar också på effektivare ”smarta” tjänster för medborgarna och betalar kostnaderna snabbare. Det här är de operativa adresserna för kontoren som skickas av direktören för skattemyndigheten, Ernesto Maria Ruffini.

Framför allt kommer den automatiska efterlevnaden att stärkas, med en ökning av uttalanden om efterlevnad och tillsynsverksamheten kommer särskilt att inriktas på bedrägerier som utförs genom olaglig användning av skattelättnader och ”olaglig tillgång” till icke-återbetalningsbara bidrag och stöd mot de ekonomiska konsekvenserna av pandemin. .

Det är också tänkt att tillhandahålla effektivare tjänster, en onlinedialog tack vare vilken Revenue Agency strävar efter att förbättra hjälpen till medborgarna och påskynda utbetalningen av betalningar och bidrag, för att återföra den nödvändiga likviditeten till samhället. Bidrag finns i cirkuläret undertecknat av byråns direktör Ernesto Maria Ruffini med kontorens operativa adresser. Från schemalagda möten på kontoret till videosamtal, och från telefon till webbtjänster, avser Skatteverket att säkerställa effektivare tjänster och onlinedialog tack vare de verktyg som användes under pandemin.

Reproduktion är reserverad © Copyright ANSA