måndag, juni 24, 2024

Palazzo Sigi: ”Intensiv manipulation, fokus på låga inkomster och pensioner” – Miljö…

Datum:

Inom ramen för de offentliga finansernas hållbarhet är en seriös manöver med fokus på medellåga inkomster och pensioner, familj och hälsa en fortsättning på det arbete som regeringen bedrivit från den tidigare budgetlagen. Detta är vad som framkom från Palazzo Sigi-källorna, enligt vad vi lärde oss från Majority Summit on Manipulation.

Ett klimat av stort samarbete och säkerhet i majoriteten med tanke på budgetlagstiftningen. Detta är vad vi läser i en anteckning från Palazzo Sigi. Ekonomiminister Giancarlo Giorgetti förklarar anteckningen som gav en rapport om utformningen av lagen som ska godkännas av nästa kabinett på måndag.

En vädjan om ”försiktighet” tar också hänsyn till det förändrade sammanhanget för konflikten i Israel. Majoriteten kräver att ytterligare ändringar ska hållas till ett minimum. Som vi vet var detta budskapet som framfördes av premiärminister Giorgia Meloni och ekonomiminister Giancarlo Giorgetti under ett dubbelt toppmöte med majoritetsledarna och utskottsledarna för kammaren och senaten.

Hushållens köpkraft och sparande minskar – Under andra kvartalet 2023 minskade hushållens disponibla inkomst med 0,1 % jämfört med föregående kvartal, medan konsumtionen ökade med 0,2 %. Sparbenägenheten, som redan under flera kvartal understiger nivåerna före Covid, uppskattas till 6,3 %, en minskning med 0,4 procentenheter från föregående kvartal. Det rapporterades av Istat att trots väsentligt stabila priser minskade hushållens köpkraft med 0,2 % jämfört med föregående kvartal.

Istat minskar hushållens köpkraft och sparande


Uppgifter om hushållens köpkraft (-1,6 % år 2022) publicerade i dag av Istat ”intygar fullt ut om tsunamieffekten i Italien orsakad av höga priser”. Detta rapporteras Codacons. ”2022 fick medborgarna – understryker föreningen – trots att den disponibla inkomsten för konsumenthushållen ökade med 5,5 %, fick köpkraften en nedgång med 1,6%. Detta beror på att priserna i detaljhandeln var mycket starka under Förra året, med inflationen, var den i genomsnitt 8,1%.Föregående år har utgifterna för slutlig konsumtion ökat med 12,6%, kraftigt påverkat av Covid-effekten och de restriktioner som gäller 2021, men för att stödja konsumtionen – fortsätter Codacons – Italienarna har avsevärt påverkat deras sparande, hushållens sparande har stigit till 13,8 % 2021 – 8,0 % förra året.”

Återgivningsskyddad © Copyright ANSA

Se även  'Elizabetta Franchise's Company Against Union' - Krönika
Arzu
Arzu
"Internet maven. Arrangör. Musikförespråkare. Oursäktande banbrytare för mat. Analytiker. Twitter-fanatiker."

Populär

Mer som detta
Related

”Svåra stunder, att prata om dem med någon kan hjälpa.”

Nederländernas försvarare Matthijs de Ligt, som talade vid en...

Halo Point: Det neurala systemet som revolutionerar framtiden för artificiell intelligens

Framstegen inom teknik och artificiell intelligens accelererar ständigt,...