Neptunus som vi inte har sett den på ett tag

ladda ner spelare

jag James Webb rymdteleskop (JWST), det största och mest kraftfulla rymdteleskopet som någonsin gjorts, har observerat Neptunus i största detalj bland observationer som gjorts under de senaste 30 åren. Bilden visar tydligt ringarna runt himlakroppen och egenskaperna hos den isiga atmosfären som omger den, med de högsta molnen vid -200 ° C.

Den åttonde och längsta planeten i solsystemet, med början från solen, Neptunus har en massa 17 gånger jordens massa och anses vara en ”isjätte”, med en annan sammansättning än andra stora gasplaneter som t.ex. Jupiter e Saturnus. Förutom väte och helium, två grundämnen som är gemensamma för de största planeterna i solsystemet, innehåller Neptunus större mängder ammoniak och metan, medan planetens inre mestadels består av stenar och is. Spår av metan i de övre lagren av atmosfären hjälper till att få Neptunus att se en något mörkare blå ut.

Men i JWST-bilden ser Neptunus inte ut som blå som vi förväntar oss, eftersom teleskopet upptäcker infraröd strålning, vilket är den del av elektromagnetisk strålning som vi inte kan se eftersom dess frekvens är lägre än synligt ljus. Infrarött gör att vi bättre kan förstå detaljer och skillnader som annars skulle kunna vara osynliga, till exempel egenskaperna hos Neptunus atmosfär.

Med det genomsnittliga avståndet mellan jorden och solen ungefär trettio gånger är Neptunus belägen längst bort i solsystemet och får väldigt lite ljus. I dagsljus har planeten en ljusstyrka som är jämförbar med den för jordens norrsken. Det är detta stora avstånd som delvis bestämmer den mycket låga temperaturen i Neptunus atmosfär och gör den till en ”frusen jätte”.

(NASA, ESA, CSA och STScI)

På JWST-bilden är frusna metanmoln i de yttre lagren av atmosfären tydligt synliga och verkar mycket ljusare än resten eftersom de reflekterar solljus. En något ljusare linje kan också ses längs ekvatorn, vilket indikerar atmosfäriska strömmar som träffar Neptunus. I ekvatorialbältet är atmosfären relativt varmare och verkar därför ljusare än i andra delar av planeten. Glöd kan ses nära Nordpolen, såväl som i den antarktiska regionen, där den sedan länge kända atmosfäriska virveln är koncentrerad.

Se även  Battlefield 2042 Säsong 1 Experience: Zero Hour

Planetringsystemet är bland de tunnaste i solsystemet och det finns olika hypoteser om dess sammansättning och egenskaper. De tidigaste observationerna gjordes 1989 av Voyager 2-sonden, som för första gången bekräftade förekomsten av flera ringar. Sondbilderna tillät bekräftelse av närvaron av fem huvudringar, med en oregelbunden struktur troligen på grund av gravitationsinteraktioner med många av planetens satelliter.

(NASA, ESA, CSA och STScI)

Det tar Neptunus 164 jordår att fullborda en hel bana runt solen, men på den långa resan åtföljs den av minst 14 månar, som har observerats och katalogiserats under åren. Mest synlig på JWST-bilden är Triton, Neptunus största naturliga satellit. Ytan på denna måne består till största delen av fruset kväve och reflekterar 70 procent av solljuset som når den. Det är just denna omständighet som gör Neptunus ljusare i det infraröda.

JWST skickar data om ljusstyrka och ljus som fångas av dess sensorer till Space Telescope Science Institute (STScI), som gör en första bearbetning genom att tillhandahålla filer som sedan kan användas av astronomer för deras studier och analys. Rymdobjekt kan observeras i det infraröda med hjälp av olika filter, som är kalibrerade för att fånga specifika våglängder. Så du kan att göra mål Varje filter motsvarar den cutoff som våra ögon kan se. Det som har längre våglängd – återigen i infrarött – kan till exempel översättas till rött, medan det som har kortare våglängd översätts till blått. Genom att göra detta kan vi ta strålning från en del av spektrumet som våra ögon inte kan se och flytta den till den del som är synlig för oss. Det är lite som att höja eller sänka tonen i en låt så att säga.

Se även  NASA:s Dart-sond kolliderade med asteroiden Demorphos

Beroende på behoven används denna teknik för att lyfta fram vissa element och egenskaper på bekostnad av andra. Bilden av Neptunus har kalibrerats för att visa egenskaperna hos planeternas atmosfärer och deras svaga ringar. Data som samlats in av JWST, som kommer att berikas under de kommande åren med observationer av några av planetens månar, kommer att möjliggöra nya studier och forskning på den mest avlägsna medlemmen av familjen av planeter som utgör solen. systemet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.