Kan en bankkollaps i Silicon Valley inträffa i Italien? -Co…

1. Vilken typ av verksamhet gör en Silicon Valley-bank?
Bankens affärsmodell har sina rötter i ekosystemet av tech startups och investeringsfonder investeringskapital som drev på dess tillväxt, en utveckling som har exploderat de senaste åren.
Under de senaste fyra åren har Bank of California växt exponentiellt, liksom den tekniska sektorn som den finansierade: inlåningen har ökat med 200 % till en topp på 220 miljarder dollar. Som jämförelse ökade de för JP Morgan, ett av de fyra stora amerikanska företagen, med cirka 50 % under samma period. ”Svb har effektivt koncentrerat sig på en sektor och ett geografiskt område, sektorn för innovativa företag i Kalifornien, en modell som egentligen inte finns i Europa”, säger Stefano Caselli, dekanus I Sda Bocconi.

2. Vad utlöste krisen?
Ökningen av skulder (såsom inlåning och finansiering) fick SVB att söka högre avkastning under år då avkastningen var mycket låg, och att investera i värdepapper med längre löptider – mer än 5 år – såsom obligationer. ”Med den snabba förändringen av penningpolitikens kurs i USA och den därav följande räntehöjningen – förklarar Giovanni Sabatini, generaldirektör för ABI – uppstod en obalans mellan löptiden för kortfristiga inlåning och portföljen av långa -ränte- och räntepapper, som sjönk i värde till följd av stigande räntor. Fram till dess, det vill säga tills ingen började ta ut inlåning, verkade obalansen hanterbar för Svb.”

3. Vad fick kunderna att ta ut sina pengar?
”Innovativa företag absorberar starkt pengar eftersom de investerar så mycket”, förklarar Sabatini, ”och högre räntor har gjort det dyrare att finansiera sig själva. Därav rusningen av nystartade företag att dra tillbaka sina insättningar och spridningen av farhågor om bankens stabilitet. ” Resultatet är ”bankutflödet”, det vill säga utflödet av insättningar, vilket är typiskt för finansiella kriser.

Se även  Tesla, aldrig tidigare sett bilder: Det exploderar så här

4. Varför kunde Svb inte lämna tillbaka depositionen?
Institutionen hade inte tillräckliga likviditetsreserver.

5. Varför hade hon inte tillräckligt med likviditet?
Det är här som banksektorns regler kommer in i bilden. ”Basel III-ramverket tillhandahåller två nyckelindikatorer för banker – säger Sabatini – förutom en indikator på kapitalets styrka, känd som Cet1-kvoten. Reglerna för banksystemet ger också likviditetsindex, och likviditetstäckningsgrad och den Den stabila nettofinansieringsgraden Institutioner måste respektera det. Och det måste ha ett värde större än 100. När Basel III antogs valde USA att befria vissa banker från att anta dessa nyckeltal som istället respekteras av stora amerikanska institutioner, som inte verkar påverkas av frågan.

6. Vad mäter dessa indikatorer?
Den första är en kortsiktig indikator och anger antalet dagar som banken kan täcka sitt likviditetsbehov med sina reserver. Den andra mäter förmågan att balansera tillgångar och skulder.

7. Kan en sådan situation inträffa i Italien?
Tron är att något liknande inte kan hända eftersom bankerna strikt följer reglerna i Basel III. I Italien likviditetstäckningsgrad är 160 % medan Den stabila nettofinansieringsgraden Det är 130 %, vilket är långt över de 100 % som krävs, enligt ABI. I allmänhet har europeiska banker 3 biljoner överskottslikviditet, vilket motsvarar en fjärdedel av inlåningen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *