Hem, onlineregistrering börjar för det första köpet: hur…

I förenklingen av skyldigheterna ingår även digitalisering av rutiner och handlingar som den skattskyldige ska lämna till ekonomiavdelningen. Det sista steget, i kronologisk ordning, för digitala skattemyndigheter är möjligheten att registrera preliminärer för onlineförsäljning av fastigheter.

Inte nog med det, utan det kommer att vara möjligt att beräkna storleken på skatten mellan registret och stämpelskatten och betala kontot direkt till skattemyndigheten genom autogiro på den skattskyldiges byteskonto. En åtgärd som gör att proffs och skattebetalare inte kan gå till skattekontoren. Den nya fjärrtjänsten öppnar från tisdagen den 7 mars.

inkomstbeslut

Från och med den 7 mars kommer därför skattebetalare eller mellanhänder att kunna lämna in sin ansökan om registrering elektroniskt, genom ett webbförfarande som finns tillgängligt i det reserverade området på Skatteverkets webbplats. Allt detta genom att direkt gå in i bilagorna med två klick såsom köpekontrakt och eventuella planritningar av fastigheten. Detta nya steg som tagits av finansavdelningen mot digitalisering av skatteskulder kommer tack vare en klausul undertecknad av direktören för Revenue Agency, enligt vilken den extra modulen i formuläret ”Special Bond Registration”, den så kallade (Rap) finns redan tillgänglig för registrering av lånekontrakt för användning.

Vad är det första köpet?

Ett initialt avtal är ett avtal mellan en säljare och en köpare som är ömsesidigt skyldiga att fastställa ett efterföljande och slutgiltigt försäljningskontrakt, genom vilket äganderätten till tillgången överförs.

Vad förändras

För att registrera preliminära försäljningskontrakt har det hittills varit nödvändigt att gå till Skatteverkets regionkontor inom 30 dagar från dagen för undertecknandet av kontraktet. Nu med en ny registreringsmetod, som successivt kommer att utökas till andra privata obligationer, registreras den första försäljningen online.

Se även  Semester i riskzonen för 250 tusen passagerare. Handelsstrejk på lördag...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.