Georges hot: ”Så här börjar den fullskaliga konflikten”

Upprepade ”cyberattacker” från Moskva de senaste veckorna har fört tillbaka problemet Informationsteknologisäkerhet Över hela världen. I synnerhet Natos favoritämne, slutdeklarationen som drogs vid sidan av gårdagens möte, slog fast att de 30 medlemsländerna har ägnat sig åt att ge ömsesidigt stöd och ytterligare ansträngningar i händelse av cyberhackning. Även ”cybersäkerhet” är vanligt.

Andrei Krutskikh, Kremls särskilda representant för internationellt samarbete om Internetsäkerhet, har utfärdat en global varning. ”En cyberattack, oavsett om den är oavsiktlig eller avsiktlig, kan lätt leda till en fullskalig konflikt, även om den utförs under fel flagg.”Experten sa att en sådan situation säger mycket om de faror den kan medföra för världen. ”Risk”Andrei Krutskikh påpekade, ”Miljömässig, antropologisk, socioekonomisk eller global katastrof kan skapas i cyberrymden genom politisk missräkning eller försummelse”.

Det ryska sändebudets uttalande om internationellt samarbete kring cybersäkerhet går utöver den pågående konflikten i Ukraina. ”Att säkerställa global cybersäkerhet är en av nyckelfaktorerna som direkt påverkar strategisk stabilitet.”Andrei Krutskikh avslutade.

Se även  "En juridisk fråga ska inte bli en personlig angelägenhet"

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *