För- och nackdelarna med de tre kupongerna – Corriere.it

Italien, framtiden. Och nu värdet. Det är dock ingen slogan Listan över de tre typerna av Btp som statskassan har och kommer att lägga in ett par veckor Btp Valore-status för första gången. Med auktioner kan du även delta i från ditt vardagsrum, om du har tillgång till banken online. Avkastningen varierar från 1 % till mer än 4 %, beroende på löptiden. Alla tre alternativen tenderar att kombinera mycket klassiska BTP:er med fast kupong med emissioner som kan ge en räntehöjning. Både med värden som redan är bestämda vid placeringstillfället och med värden som är relaterade till inflationens dynamik. I båda fallen är valet att erbjuda instrument som är i linje med tillståndet på finansmarknaden. Även om operationen inte alltid lyckas. Det är ingen slump att vi blev Btp-folk, med tanke på det intresse som italienska och icke-italienska investerare visar för artikeln. Om man tittar på det förflutna, och för att hantera en personlig aktieportfölj med olika verktyg, verkar det lämpligt att se över egenskaperna, för att lyfta fram deras fördelar och lägga till eventuella nackdelar till dem, även om det alltid är förändringens utveckling. Marknadsförhållanden att lyfta fram.

Btp Italia och Futura

Den mest populära, och naturligtvis den mest utbredda, är BTP Italia, frågan som anpassar kupongflödet till eventuell inflationsdynamik. Situationen, den senare, som präglade hela finanssektorn, är i slutet av den komplexa pandemifasen. I det här fallet drev explosionen av råvarupriserna upp levnadskostnaderna till helt oväntade värden. Kupongkomponenten i Btp Italia belönar sparare som har haft den i sin plånbok. Eftersom deras värde har skjutit i höjden, även inför ett kuponginflöde som, frånvaro av en inflationskomponent, inte skulle vara särskilt attraktivt. Och i detta avseende ligger det hypotetiska missnöjet hos dem som har placerat BTP Italia i sin portfölj på etapper där inflationen praktiskt taget är noll. Den grundläggande anledningen är att kupongvärdet generellt är lägre än kupongflödet i klassisk BTP med samma varaktighet. Sedan finns det Btp Futura, verktyget som lett till de största besvikelserna bland investerare. Även om flera datum väljs vid tidpunkten för placeringen av de fyra emissionerna, kommer värdet på kupongflödet att öka. Varför är spararna besvikna? Eftersom insättningen var satt till en punkt med mycket blygsam avkastning, skulle få förmodligen föreställa sig en dramatisk inflationseffekt som den inträffade. Och även om den framtida nivån på kuponger är normaliserad baserat på ökande värden, är den för närvarande mycket långt ifrån de värden som tillskrivs BTP:er som nu är inställda.

Se även  Inte visat stor förmåga - tid

att veta mer:

  • Bond slår Btp: Från Intesa till Lottomatica, här är den högsta avkastningen

  • Btp Italia maj 2026 4,5 % månatlig kupong: Tills när går den upp?

  • Btp Futura Pris djupt sänkt: Varför köpa det nu och vänta på höjningar

  • Insättningskonto, aktier och Btp: Hur man använder likviditeten på ditt checkkonto för att slå inflationen

  • Btp, hur man investerar från några månader till 10 år: valet mellan Italien, Futura, Valore, «Grön» och traditionell

  • Btp Valore, 0,5 % lojalitetsbonusar och kuponger till ökande priser: Hur det fungerar

  • BTP, pengar, likviditet: hur italienska familjer investerar (och jämförelse med Berlin och Paris)

  • Obligationer eller aktier? 41 % kan inte skilja på dem: finansutbildningens roll

  • Nuovo Btp Valore, hur det fungerar och hur mycket är statsobligationsräntan för sparare

  • Btp Valore, nya statsobligationer från 5 juni: med ökade kuponger, kommer att vara fyra år

Egenskaper för Btp-värde

Btp Futura-noteringar har drabbats av betydande nedgångar, men det finns ingen anledning att misströsta, för vid betalning kommer det nominella värdet som tecknades vid den tidpunkten att läggas till. Möjligheten för Btp Valore kan vara precis den motsatta, eftersom instrumentet kommer att placeras i ett stadium där kupongnivån är genomsnittligt hög, och den kan ökas ytterligare. Även om verktygets varaktighet är mycket kort, är det bara fyra år, Redan före återbetalning kan deras marknadspriser gynnas av en höjning om, som väntat, marknadsavkastningen sjunker jämfört med dagens avkastning. Dubbel möjlighet, att tjäna på den goda räntan, och avstå från en reavinst, om marknadsavkastningen faktiskt faller. Lojalitetsbonus – en funktion som förenar Btp Valore med Btp Italia och även med Btp Futura som har en “dubbel” bonus också kopplad till ökningen av BNP – är satt till 0,50 %, för de som håller sin plånbok säker från att teckna försäkringar vid inlösen. Verifikationsbeloppet för de två första åren kommer att meddelas i början av nästa månad. Under de kommande två åren bekräftades att kupongvärdet då skulle öka.

Se även  Ragusa | Bapr förvärvar Banca Sant'Angelo för att bli...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *