Experter är oroade över dess överföring till människor, eftersom det är mycket farligt

En växande oro i USA för sjukdomen ”zombie rådjur” väcker uppmärksamhet i media och väcker oro bland allmänheten.

Zombiesjuka der

Denna mystiska sjukdom, som drabbar flera hjortarter, skapade nyligen rubriker med fall som upptäckts hos mer än 800 hjortar och älgar i Wyoming. Information om denna sjukdom är fortfarande knapphändig, vilket har bidragit till ökad rädsla bland vanliga människor och hälsoexperter.

Rädsla för zombiehjortssjukdom

Den amerikanska myndigheten CDC, som är ansvarig för sjukdomskontroll och förebyggande, sa: Rädsla för att sjukdomen ska spridas snabbt i ekosystemet och potentiellt infektera andra djurarter, inklusive människor. Detta scenario, känt som ”spillover”, är av stor oro för forskare och vårdpersonal.

zombie rådjur sjukdom, Det är som galna ko-sjukanDet orsakas av en muterad prion, ett specifikt protein som har förmågan att infektera andra proteiner, vilket orsakar allvarliga neurologiska skador. Rådjur infekterade med denna sjukdom uppvisar karakteristiska symtom som långsamma rörelser, tecken på för tidigt åldrande och en fast, glasartad blick, därav namnet ”zombiehjort”. Tyvärr finns det inget botemedel eller vaccin mot denna sjukdom Ett djurs död är oundviklig när det väl blir sjukt.

De senaste månaderna har allt fler jägare rapporterat att de sett rådjur med liknande symtom, och antalet sjuka kadaver av rådjur ökar. Denna alarmerande trend var något förväntad med tanke på kronisk slöserisjukdom Det har spridit sig i USA i flera år Utan att vidta lämpliga åtgärder för att begränsa det. En stor oro bland experter är risken för att sjukdomen sprids till människor eller andra djurarter som tidigare var immuna. Detta fenomen har redan inträffat med andra sjukdomar som spongiform encefalopati, Det kan få förödande konsekvenser för folkhälsan och ekosystemet.

Se även  Vad säger vetenskapen om när vi ska göra det och hur vi ska agera?
Studier om sjukdomen

Det har även kommit rapporter i Europa När det gäller zombiehjortssjukan diagnostiserades de första fallen i Norge 2016. Sedan dess har sjukdomen även identifierats hos renar, älgar och rådjur i andra nordiska länder som Sverige och Finland. Detta tyder på att sjukdomen börjar spridas i Europa, med potentiellt allvarliga konsekvenser för vilda djur.

Situationen i Europa

För närvarande finns det inga bekräftade fall Överföring av sjukdomen till människor I Europa övervakas dock situationen noga och strikta åtgärder vidtas för att förhindra spridning av sjukdomen och skydda folkhälsan. Det finns många pågående studier för att bättre förstå denna sjukdom och utveckla effektiva strategier för att behandla den. Spridningen av zombiehjortsjukdomen utgör ett allvarligt hot mot vilda djur och kanske också människor. Det är viktigt att effektiva åtgärder vidtas för att begränsa spridningen av sjukdomen och skydda folkhälsan runt om i världen.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *