Energi- och gasbonus 2022, fyra nya företagsskattekoder

Bonusenergi och naturgas, fyra nya skattekoder kommer för företag som drar nytta av erkända skattelättnader för att kompensera för uppkomna kostnader. Nyheten i Skatteverkets beslut nr. 18/a daterad 14 april 2022 som ger instruktioner för att fylla i formulär F24.

Extra kraft och gasfyra nya Skattekoder från Skatteverket till Företag förmånstagare av kreditskatt på fakturering.

Detaljer finns i beslut nr. 18 / AH Publicerad av Skatteverket den 14 april 2022, som en skattekoder hänför sig till skattelättnader som har omplanerats fr.o.m Energidekret 21/2022.

Erkänd fakturabelöning för företag för konsumtion El och gas Du måste använda den i Rensar senast 31 december 2022genom blankett F24 och enl vägbeskrivningar tillhandahålls av skattemyndigheten.

Energi- och gasbonus 2022, fyra nya företagsskattekoder

Lagdekret N. 21 den 21 mars 2022 omarbetar de medgivanden som redan erbjudits Energikrävande verksamhet och stark gasförbrukningförutom att erbjuda två erkända skattelättnader till alla företag.

De Skatteverkets beslut nr. 18 / A.G. den 14 april 2022 räddar mig skattekoder Specifik för att använda skattelättnader.

De fyra skattekoderna hänför sig särskilt till följande skattelättnader:

  • 20 % bidrag förväntas avArtikel 4 i DL n. 17/2022ledde till 25 procent Från energidekretet n. nr 21/2022, erkänd i form av skattebefrielse för företag med hög elförbrukning, genom förordning av ministern för ekonomisk utveckling av den 21 december 2017, mot utgifter för den energikomponent som köpts och används i den andra kvartal 2022;
  • 15 procents bidrag förväntas avArtikel 5 i lagdekret nr. 17/2022ledde till 20 procent Från energidekretet n. 21/2022, erkänd i form av en skattebefrielse till förmån för företag med hög förbrukning av naturgas på basis av kostnaderna för inköp av samma gas, förbrukad under andra kvartalet 2022;
  • med 12 procent Erkänns i form av en skattelättnad avArtikel 3 i DL n. 21/2022 För företag i allmänhet, med avseende på utgifter för att köpa energikomponenten, som faktiskt användes under andra kvartalet 2022;
  • 20 % bidrag Erkänns i form av en skattelättnad avArtikel 4 i DL n. 21/2022 För alla företag i förhållande till utgifter för att köpa förbrukad gas under andra kvartalet 2022.
Se även  Postkuponger för 2015 är värda tre gånger så mycket men italienska posten vill betala...

De fyra skattelättnader som erkänns för företag måste användas i Rensar senast 31 december 2022eller alternativt kan den helt överföras till andra material.

Energi- och gasbonus 2022, skatteavdrag som ska kompenseras senast den 31 december. Instruktioner och skattekoder

Beslut av den 14 april 2022 stadgar vägbeskrivningar För den första användningsmetoden.

för att ersättningpå formulär F24 kommer det att vara nödvändigt att ange följande skattekoder:

  • ”6961” namnet på saken ”Skattebefrielse för energiintensiva företag (Q2 2022) – Artikel 4 i lagstiftningsdekret 1 mars 2022, nr 17 in.;
  • ”6962” namnet på saken ”Skattebefrielse till förmån för företag med hög konsumtion av naturgas (andra kvartalet 2022) – Art. 5 i lagstiftningsdekret 1 mars 2022, nr 17 in.;
  • ”6963” namnet på saken ”Skattebefrielse för icke-energiintensiva företag (Q2 2022) – Artikel 3 i lagstiftningsdekret 21 mars 2022, nr 21 in.;
  • ”6964” namnet på saken ”Skattebefrielse till förmån för andra företag än de med stor förbrukning av naturgas (andra kvartalet 2022) – Art. 4 i lagdekretet 21 mars 2022, nr 21 in..

När du fyller i F24-formuläret ska skattekoden för att använda Fakturabonus anges i avsnittet ”skattkammare”i kolumnen Betalda kreditbeloppeller, i de fall den skattskyldige måste gå vidare med återföring av anläggningarna, i kolumnen ”Belopp som ska betalas”. På fältet ”Referensår” Året då kostnaderna uppstod anges i formatet ”ÅÅÅÅ”.

Det framgår också av Skatteverkets beslut Deadline 31 december 2022 För att kvitta eller överföra det upplupna skatteavdraget tillämpas det även i syfte att utnyttja den skattelättnad som föreskrivs i förordningen om sostegni ter till förmån för energiintensiva företag, som Skattekod ”6960”.

Skatteverket – resolution nr. 18 den 14 april 2022
Skapa skattekoder för att använda, genom formulär F24, skattelättnader till förmån för företag för att delvis kompensera högre kostnader som redan uppstått för att köpa el och naturgas
Se även  Moms, noll skatter på väsentliga varor. Lättviktsskatt på bröd, mjölk och...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *