Ej indrivna skatter, taket på 1 100 miljarder euro har överskridits – Eco…

Beståndet av outtagna fordringar har för närvarande brutit mot taket på 1 100 miljarder euro. Detta sades av direktören för Revenue Agency Enrico Maria Ruffini, som svarade på frågorna från suppleanter i den federala finanskommittén. Absorptionen av ”Sicily Group Warehouse” bidrog till ökningen av lagret. Lagret växer ständigt och är – som Ruffini sa – ”ohanterligt”. ”Det är ett lager som är unikt i världen. Ingen har ett 22-årigt lager av outtagna krediter. Du gör val.”

”Parlamentet har varit informerat sedan 2015. Ett sådant här lager går inte att sköta. Försök har gjorts till skrotning, balansering, borttagning och andra liknande institutioner, vilket inte har lett” utan att minska det. Ernesto Maria Ruffini sa detta när han svarade parlamentariker vid den federala finanskommittén och betonade att ”70 miljarder krediter samlas in varje år och mindre än 10 miljarder i kombinerade krediter kommer ut.” Förvaret innehåller för närvarande cirka 130,140 miljoner filer med 16 miljoner medborgare registrerade i Al-Dur.

Reproduktion är reserverad © Copyright ANSA