Dödsfrekvensen är sex gånger högre – Libero Quotidiano


för att jag är Han är inte vaccinerad mot Coronavirus-sjukdomi befolkningen mellan 60 och 79 år, den dödstal Det är tre gånger högre än de som vaccinerats med booster och ca sex gånger högre Min respekt för Han vaccinerades med den fjärde dosen i mindre än 120 dagar. Detta avslöjar Higher Institute of Health i Integrated Monitoring Bulletin.

Inte bara. Återigen med hänsyn till denna åldersgrupp, som det står i rapporten, för ovaccinerade sjukhusvistelsefrekvens (Referensperiod 18 november 2022–18 december 2022) Resultat Mer än två och en halv gånger mer än de som vaccinerats med den extra dosen/boostern e Tre och en halv gånger jämfört med de som vaccinerats med en andra boosterdos under mindre än 120 dagar, med avseende på Inläggning på intensivvård Det är ungefär tre gånger högre än de som vaccinerats med en extra dos/dos fyra gånger högre jämfört med de som vaccinerats med en andra boosterdos med mindre än 120 dagars mellanrum.

Dessutom var det på över 80-talet dödstal Det är ungefär sex gånger högre än de som vaccinerats med en extra/boosterdos, respektive ungefär elva gånger Och nästan fem gånger högre än de som vaccinerats med en andra boosterdos under mindre än 120 dagar och mer än 120 dagar.

Se även  ”Jag lämnade pianot för att gå till medicin. Och jag tänker inte på att inte ha vax längre »- Corriere.it

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.