Credit Suisse, ett lån från centralbanken på upp till 54 miljarder – den sista …

(ANSA) – New York, 15 mars – Credit Suisse vidtar åtgärder ”har beslutat att öka likviditeten i förväg med avsikt att utnyttja sin option att låna upp till 50 miljarder CHF”, cirka 54 miljarder dollar ”från den schweiziska centralbanken”. Credit Suisse sa detta i en anteckning. ”Denna ytterligare likviditet kommer att stödja kärnverksamheten för Credit Suisses kunder eftersom Credit Suisse tar de nödvändiga stegen för att skapa en enklare och mer kundcentrerad bank”, säger Credit Suisse, som förutom att öka likviditeten erbjuder skuldåterköp för cirka 3 miljarder CHF .

”Dessa åtgärder visar viktiga åtgärder för att stärka Credit Suisse när vi fortsätter vår strategiska transformation för att leverera värde till våra kunder och intressenter”, säger Ulrich Korner, VD för Credit Suisse. Bank, fokusera och bygg på kundernas behov.”

När Credit Suisse tillkännager sina åtgärder för att öka likviditeten, säger Credit Suisse att det är ”konservativt mot ränterisk”. (hantera).

Reproduktion är reserverad © ANSA Copyright