Covid, RT minskar och fallen förblir stabila i centrum – sjukvården

Fallande och rörliga indikator Rt är nere den här veckan. Den nationella veckofrekvensen är faktiskt 776 fall per 100 000 invånare (01/04/2022 – 07/04/2022) jämfört med 836 fall per 100 000 invånare förra veckan (25/3/2022 – 03/31). / 2022). Från 16 till 29 mars 2022 var medelvärdet för Rt beräknat för symtomatiska fall 1,15 (intervall 1,04 – 1,30), en minskning jämfört med föregående vecka (när det nådde värdet 1, 24) och med intervallet över epidemigränsen även i minimum. Detta bevisas av den veckovisa övervakningen av hälsoministeriets fall.

Personalstyrkan på intensivvårdsavdelningen är stabil på 4,7 % (Hälsoministeriets dagliga undersökning per 7 april) mot 4,7 % (Hälsoministeriets dagliga undersökning per 31 mars). Sysselsättningsgraden inom medicinska områden i landet ökade till 15,5 % (data per 7 april) jämfört med 15,2 % (data per 31 mars).

Överförbarhetsindex Rt nådde ett lägre värde den 25 mars, då det var lika med 1,12. RT har inte fallit under epidemigränsen 1 sedan den 18 mars förra året, då den var lika med 0,94.

Reproduktion är reserverad © Copyright ANSA