Bilar, tidtabeller och all information stannar imorgon

Imorgon, söndagen den 26 mars 2023, är det den femte och sista miljösöndagen under vintersäsongen. Föroreningsnivåerna är fortfarande höga i Rom, därför kommer det nya och bredare gröna bältet att stoppa trafiken i 9 timmar från 7.30 till 12.30 och från 16.30 till 20.30.

I det gröna bältet som nyligen omarbetats av borgmästare Roberto Gualtieri kommer ett trafikförbud för privat trafik att finnas kvar, med få undantag. ”Arrangemanget syftar till att skydda medborgarnas hälsa, förebygga och kontrollera luftföroreningar och öka medvetenheten om miljöfrågor genom att sprida kulturella modeller för hållbar utveckling”, står det i ett meddelande från Capitolium. Här finns en förordning från borgmästaren som ger föreskrifter för att säkerställa efterlevnad av föreskrifter om öppna eldningsförbud i hela kommunen.

Trafikblockad 26 mars 2023: Info

Följande kategorier är undantagna från/undantagna från förbudet mot fordonstrafik: Metan-, gasol-, hybrid- och elektriska dragfordon; Fordon med gnisttändning utrustade med ett dubbelt ”bi-fuel” bränslesystem (bensin-LPG eller bensin-metan) konverteras också, körs på gasol eller metan och tillhör homologeringsklassen ”Euro 3” och senare; ”Euro 6” fordon med gnisttändning (bensindrivna); 2-hjuliga mopeder med 4-takts ’Euro 2’ och senare motorer; 4-takts motorcyklar ’Euro3’ och senare.

Men det stannar inte vid bilar. En gräns för den högsta tillåtna temperaturen under den dagliga driften av värmesystem fastställs. Dessutom planeras intensifierade kontroller för att säkerställa efterlevnaden av bestämmelserna om öppen eldningsförbud över hela kommunområdet.

Vem kan leverera söndagen den 26 mars 2023

1. Elektriska och hybriddrivna fordon;
2. Fordon som drivs av metan-, gasol- och PI-bränslefordon (bensin / gasol eller metan), ombyggda och körda på gasol eller metan;
3. Fordon med styrd tändning (bensin) ”EURO 6”;
4. 2-hjuliga mopeder med 4-takts ”EURO 2”-motorer och senare;
5. ”EURO 3” 4-taktsmotorcyklar och senare;
6. Fordon som används för polis- och säkerhetstjänster inklusive vägassistans, offentliga nödsituationer inklusive transport av döda kroppar;
7. Fordon som används för nödunderhållstjänster och allmännyttiga tjänster (vatten, elektricitet, gas, telefon, hissar, säkerhetssystem, trafikregleringssystem, järnvägssystem, värme- och luftkonditioneringssystem, etc.) från arbetsgivaren;
8. Fordon som används för transport, avfallshantering och miljöskydd, nödhantering av grönområden, civilförsvar och nödrestaurering av stadsdekor;
9. Fordon för offentliga och privata kollektivtrafik.
10. Fordon reglerade i enlighet med TAC n. 66/2014 och nr. 55/2018;
11. Taxibilar och bilar att hyra med förare, kommunala koncessioner;
12. Fordon som används för bildelning, samåkning, hem-till-arbete-reseplan (PSCL)-tjänster drivs enligt de specifika reglerna från miljöministeriet och territoriets försvarsministerium och marin- eller kapitolinförvaltningen;
13. Fordon med CD-, SCV- och CV-skyltar;
14. Fordon utrustade med märken för funktionshindrade personer utfärdade genom presidentdekret 503 av den 24 juli 1996;
15. Fordon som används av läkare och veterinärer för akuta besök i hus, försedda med den etikett som utfärdats av respektive order; Fordon som används av ambulanspersonal inom hemtjänst, med ett intyg utfärdat av den offentliga eller privata organisation som de tillhör;
16. Fordon som används för transport av personer som genomgår oundvikliga och icke uppskjutna behandlingar eller hälsobehandlingar för behandling av allvarliga sjukdomar, som kan uppvisa relevant läkarintyg eller fordon som används för transport av personer för att utföra relevanta hälsotester eller behandlingar för COVID-19-nödsituationen;
17. Fordon som används för kollektivtrafik som omfattas av säkerhetsåtgärder.
18. Fordon som används för transport av lättfördärvliga livsmedel och för distribution av tidskrifter och postförsändelser;
19. Fordon med en bruttovikt som inte överstiger 3,5 ton, som används för transport av läkemedel och/eller medicinsk utrustning för brådskande och icke uppskjuten användning, adekvat certifierade, samt för transport av värdesaker;
20. Fordon som används för transport av personer som deltar i religiösa ceremonier, vigslar eller begravningar som planeras före dagen för denna lag, om förarna innehar särskilda inbjudningar eller intyg utfärdade av officiella ministrar;
21. Fordon för dagliga informationsoperatörer i bruk, utrustade med identitetskort och redaktionscertifikat, eller som används för att transportera material som stöder tv-filmningstjänsten (t.ex. filmutrustning, generatorer, radiolänkar, etc.) för tv-nyheter;
22. Fordon som används av flygledare i tjänst på flygplatserna Ciampino och Fiumicino, genom att tillhandahålla ett specifikt certifikat utfärdat av ENAV SpA.
23. Motorfordon och tvåhjuliga motorcyklar som används av arbetare på boendet/arbetsplatsen för att hindra dem från att använda skift eller allmänna transportvägar utan att erhålla lämpligt intyg från arbetsgivaren;
24. Fordon som används för arbete på byggarbetsplatser för underjordiska linjer under uppbyggnad.
25. Flyttfordon eller arbetsfordon som tidigare godkänts för att uppta allmän mark av behöriga myndigheter;
26. Fordon från företag som utför arbete för Roma Capitales räkning eller för dotterbolags tjänsteföretags räkning, försedda med tillräcklig dokumentation från företaget de arbetar för eller utför planerade ingrepp med direktörens tillstånd;
27. Fordon som används för att genomföra initiativ som främjas eller finansieras av Roma Capital försedda med specifika dokument utfärdade av behöriga avdelningar eller frimärken utgivna av företaget;
28. Fordon som används vid arrangemang där koncessionsdokument tidigare utfärdats för att ockupera allmän mark förses med specifika dokument utfärdade av behöriga avdelningar.
29. Fordon från resande handlare på söndagsmarknader, som endast används för arbete, endast på den sträcka som är strikt nödvändig för att gå till och från ens hus;
30. Varje bekännelse av fordon av präster och gudstjänstministrar till funktionerna i deras tjänst;
31. Fordon från idrottsföreningar eller klubbar som tillhör förbund som är anslutna till CONI eller andra officiellt erkända förbund, eller som används av medlemmar med ett meddelande från presidenten som anger plats och tid för ett idrottsevenemang i vilket medlemmen direkt deltar;
32. Motorfordon som används av personer som är skyldiga att följa straffrättsliga och civilrättsliga domar och beslut som utfärdats med tillräckligt intyg;
33. Fordon som användes för nödingripanden av UNEP-tjänstemän och stämningsmän vid Roms appellationsdomstol utfärdades vederbörligen ett specifikt intyg från ordförandeskapet för samma appellationsdomstol.
34. Lämpliga handlingar rörande intrång i allmän mark av företag som är verksamma inom film-, tv- och audiovisuella sektorer, motorfordon som används för film, audiovisuella filmer och fotograferingar har tidigare utfärdats av departementet för kulturfrågor. Frågor om luftkvalitet och hållbar mobilitet”, lyder en anteckning från Capitolium.

Se även  Pnrr, förseningar och lösningar. Paolo Gentiloni: "Flexibel Europeiska unionen" - Corriere.it

L’Eco-biljett

På Eco Sunday kommer det att finnas en regional ekobiljett: giltig söndag 26 mars, alla passagerare som har en regional biljett med destination Rom kan resa gratis hela dagen på alla regionala biljetter i Rom. Huvudstad.

Detta är det nya initiativet från Trenitalia, det ledande företaget inom FS Italiane Group Passenger Hub, som implementerades under den sista miljösöndagen av vintersäsongen 2023 i Rom.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *