Återbetalningsbara bidrag för detaljhandeln, MISE-ansökan om 3…

Detaljhandelsstipendier: Trevliga företag kan ansöka från och med den 3 maj. Ministeriet för information, utbildning och kultur (MISE) verkställande dekret som undertecknades den 24 mars anger tiderna och metoderna för att få hjälp. Deadline för uppföljning är satt till den 24 maj 2022.

mig Icke-återbetalningsbara bidrag som föreskrivs i dekretet från SostegniterEfter två månaders förberedelser börjar de bli påtagliga med verkställande dekret Att hjälpa till med aktiviteter sektoriellt.

Åtkomstinstruktioner om hur du kommer åt totalerna: Låt oss börja med en förlängning frågade MISE, ministeriet för ekonomisk utveckling, den 3 maj. Ambitiösa mottagare har tid till Deadline 24 maj 2022 går vidare.

Retail Non-Repayable Grants, MISE-ansökan från 3 maj: Krav och instruktioner

L ’Artikel 2 i lagdekret nr. 4 av 2022 En hade förutspått Ny och specifik formel för icke-återbetalningsbara bidrag till Detaljhandelsverksamhet Ange följande Krav:

 • Utöva huvudsakligen den verksamhet som anges i i ATECO koder visas i tabellen.
 • Intäkter Med hänvisning till år 2019 Inte överstigande 2 miljoner;
 • minskad omsättning 2021 minst 30 procent jämfört med 2019;
 • Det juridiska eller operativa högkvarteret på statens territorium och som ska vara vederbörligen inrättat och registrerat e ”Energisk” i handelsregistret;
 • var inte med Valfritt filter eller är föremål för konkursförfaranden i likvidationssyfte;
 • Den hade inte redan problem den 31 december 2019, med undantag för de undantag som anges i den europeiska referensramen för statligt stöd;
 • Bli inte en förmånstagare av Avlyssningsstraff Enligt artikel 9.2 bokstav d) i lagstiftningsdekret nr. 231.
ATECO-kod och ATECO-kodkombinationer Handelstyp
47,19 Detaljhandel i andra icke-specialiserade butiker
47.30 Detaljhandel med motorbränsle i specialbutiker
47,43 Handel med detaljerna i audiovisuell utrustning i specialiserade övningar
47.5 Alla grupper Byt in andra produktdetaljer för hemmabruk i specialiserade övningar
47.6 Alla grupper Handel med detaljer om kultur- och underhållningsartiklar i specialiserade övningar
47,71 Handel med detaljer om klädesplagg i specialiserade övningar
47,72 Byt in kalkylatordetaljer och material i läder i specialiserade övningar
47,75 Handel med detaljer om kosmetika, parfymprodukter och örtbutik i specialiserade övningar
47,76 Handel med detaljer om blommor, växter, frön, gödningsmedel, husdjur och mat för husdjur i specialiserade övningar
47,77 Detaljhandel med klockor och smycken i specialbutiker
47,78 Detaljhandel med andra produkter (exklusive begagnade produkter) i specialbutiker
47,79 Säljer detaljer om begagnade saker i butiker
47,82 Handla i detalj kundvagn för textilfärger, kläder och rockar
47,89 Handla i detalj kundvagn från andra produkter
47,99 Övrig detaljhandel utanför butiker, kiosker eller marknader
Se även  Wall Street hade ingen speciell ordning under sina förberedelser och nu kan det vara...

med Undertecknade ett administrativt dekret den 24 mars 2022Den Ministeriet för ekonomisk utveckling Etablerade Tider och metoder Att förse till begäran Tillgång till denna nya formula av fuktkrämer som gör sitt intåg bland Covid statligt stöd.

Juridiska ombud för verksamhet som faller inom de som avses av Edikt av Sotegni III En ansökan måste lämnas in för att dra nytta av den Ej återbetalningsbara bidrag Genom informationsteknikprocedurerna som finns tillgängliga på företagets webbplats slå vad Från 3 maj 2022 Klockan är 12 och nås via National Service Card.

Texten i domen är som följer:

”För att slutföra sammanställningen av ansökan om tillträde till anläggningen måste sökanden lämna in Innehav av en Certified Active Email (PEC). Registrering av PEC i företagsregistret är ett obligatoriskt villkor för att lämna in ansökan och verifieras elektroniskt genom ett IT-förfarande ”.

Ej återbetalningsbara detaljhandelsbidrag: Hur man ansöker

Att förse Ansökan om ej återbetalningsbara bidragDen Detaljhandelsverksamhet de har till och med Deadline 24 maj vid 12.

Om det är från de uppgifter som kan utläsas av handelsregistret och som följer av det aktuella kammarintyget framgår det inte Uppfyllelse av de villkor som krävs IT-proceduren tillåter inte att ansökan fortsätter.

Utöver att uppfylla kraven är det nödvändigt att vid ansökan om hjälp ange följande:

 • De Överensstämmelse med maximal assistans tillåts enligt avsnitt 3.1 i det interimistiska ramverket, även med hänsyn till storleken på det erforderliga bidraget;
 • Kvantitet Intäkter med hänvisning till skatteperioderna 2019 och 2021;
 • det genomsnittliga beloppet av månatliga intäkter relaterade till skatteperioderna 2019 och 2021. Beloppen bestäms genom att dividera det totala intäkterna för var och en av de två skatteperioderna med antalet månader då momsnumret var aktivt under samma två perioder ;
 • Kvantitet Jag bad om ett bidrag;
 • tillgår som avser löpande konto, i sökandens namn, för betalning av icke återbetalningsbara bidrag.
Se även  Frost hindrar Tesla & Co.

När det behövs, Självintyg för att begära antimaffiadokument.

200 miljoner euro Används resurserna som publiceras DL tredje stöd. Bidragsmottagarna har rätt till ett belopp som beräknas genom att en av de procentsatser som anges i tabellen tillämpas på Skillnaden mellan det genomsnittliga månatliga intäktsbeloppet som avser skatteperioden 2021 och det genomsnittliga månatliga beloppet av samma inkomst som avser skatteperioden 2019.

procent 2019 års intäkter
60 procent upp till 400 000 euro
50 procent Från 400 tusen till en miljon euro
40 procent Från 1 till 2 miljoner euro

Om det ekonomiska anslaget för insatsen inte är tillräckligt för att möta kraven, då slå vad kommer att minska bidraget proportionellt, på grundval av tillgängliga ekonomiska resurser och Antalet ärenden som accepterats Mottaget inom deadline.

Beloppet på det angivna bidraget kan vid behov minskas för att säkerställa efterlevnaden av reglerna om statligt stöd.

Innan du skickar detaljer och instruktioner Ansök senast den 24 maj 2022 I den fullständiga texten av MISE administrativt dekret.

Ministeriet för ekonomisk utveckling – Administrativt dekret av den 24 mars 2022
Villkor och förfaranden för beviljande av bidrag som avses i Re-launch Economic Retail Activities Fund, inom gränserna och i enlighet med gemenskapens regler om statligt stöd

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *